Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser: Feminismus pro 99 procent. Manifest

Feminismus pro 99 procent. Manifest.V nakladatelství Neklid v listopadu 2020 vyšla kniha autorek Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya a
Nancy Fraser s názvem Feminismus pro 99 procent. Manifest

Cenově nedostupné bydlení, mzdy na hranici chudoby, zdravotní péče, klimatická změna, policejní kontroly hranic: tyto problémy nepatří k obvyklým feministickým tématům. Nepostihují však drtivou většinu žen na celém světě? Manifest, jehož inspirací je nová vlna globálního feministického aktivismu, přichází s jednoduchou a zároveň mocnou výzvou: feminismus nezačíná ani nekončí tím, že budou ženy zastoupené na vedoucích místech ve společnosti. Musí naopak začít těmi zdola a bojovat za svět, který si tyto ženy zaslouží. A to znamená zaměřit se na kapitalismus. Feminismus musí být antikapitalistický, ekosocialistický a antirasistický. Toto je manifest pro 99 procent.

Cinzia Arruzza je profesorka filozofie na New School for Social
Research. Byla jednou z hlavních organizátorek Mezinárodní stávky žen v USA a je členkou redakčního kolektivu Viewpoint Magazine.

Tithi Bhattacharya je profesorka a ředitelka Globálních studií na Purdue University. Byla jednou z hlavních organizátorek Mezinárodní stávky žen v USA a je v redakční radě International Socialist Review.

Nancy Fraser je profesorka filozofie a politiky na New School for Social Research a hlasitá podporovatelka Mezinárodní stávky žen, která přišla s termínem „feminismus pro 99 procent“.

ISBN 978-80-907562-5-0, brožované, 92 stran, překlad «Feminism for the 99 %. A Manifesto.», 2019, cena 99 Kč

Distra: kontaktní formulář

Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina

Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. KropotkinaV nakladatelství Neklid v listopadu 2020 vyšla kniha Grahama Purchase Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina.

Petr Alexejevič Kropotkin, od jehož smrti uplyne v roce 2021 sto let, bývá označován za „otce anarchistického komunismu“ a osobnost, která nejvýrazněji ovlivnila dějiny anarchistického hnutí. Nejen svým spíše optimistickým pohledem na „přirozenou“ sociálnost člověka a solidaritu, pospolitost a vzájemnou pomoc, které vyplývají přímo z fylogeneze člověka a obecně z principu evoluce, ale také svou dlouholetou politickou prací ve francouzském a anglickém exilu.

Australský anarchista Graham Purchase ve své odborné práci, která je však psaná svěžím jazykem, přibližuje jak život Petra Kropotkina, tak se především soustřeďuje na vědecké jádro jeho prací, které komentuje a aktualizuje vzhledem k současnému stavu evoluční biologie a dalších disciplín. Dospívá k zajímavým a přesvědčivým závěrům, které ukazují, že Kropotkinovy myšlenky byly výrazně nadčasové a nepatří do antikvariátu. V časech, kdy jiný svět již není možný, ale přímo nutný, získávají myšlenky Petra Kropotkina opět na aktuálnosti a mohou podněcovat naši představivost ohledně uspořádání a fungování společnosti.

Graham Purchase je anarchista a ekolog, který získal doktorát na New South Wales University. Je autorem řady knih Anarchism and Ecology, Anarchism and Environmental Survival nebo My Journey With Aristotle to the Anarchist Utopia.

ISBN 978-80-907562-6-7, brožované, 256 stran, překlad «Evolution and Revolution: An Introduction to the Life and Thought of Peter Kropotkin», 2001, cena 215 Kč

Distra: kontaktní formulář

Raj Patel & Jason W. Moore: Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí. Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety

Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí: Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety.V nakladatelství Neklid v říjnu 2020 vyšla kniha Raje Patela & Jasona W. Moorea Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí: Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety.

Příroda, peníze, práce, péče, potraviny, energie a životy: na těchto sedmi věcích stojí svět, ve kterém žijeme, a také jeho budoucnost. Moderní obchod z nich udělal pouhé laciné artikly, a tím proměnil, ovládl a zdevastoval Zemi. V Historii světa v sedmi laciných věcech rozvíjejí autoři Raj Patel a Jason W. Moore nový přístup k pochopení současných planetárních krizí. Spojují dohromady nejnovějšího výzkumu v ekologii s historií kolonialismu, dějinami bojů původních obyvatel, vzpour otroků a dalších povstání a bouří a ukazují, že v minulosti vedly krize vždy k vynálezům nových strategií, jak svět ještě více zlacnit a usnadnit přežití kapitalismu. V čase, kdy se v krizi ocitá všech sedm laciných věcí, je urgentně třeba nového a systémového myšlení. Tato kniha přináší radikálně nový způsob pochopení - a znovuzískání - naší planety v turbulentním 21. století.

Raj Patel je oceňovaný spisovatel, aktivista a akademik. Doktorát ze sociologie získal na Cornell University a působil na Yale, v Berkeley a v současnosti je na univerzitě v Texasu. Jako aktivista se podílel na organizaci alterglobalizačních protestů v Seattlu v roce 1999 a je aktivní v hnutí za potravinovou suverenitu a spolupracuje s řadou sociálních hnutí organizovaných zdola. Považuje se za libertinského socialistu a sám sebe označuje jako „někoho, kdo má velmi silné anarchistické cítění“.

Jason W. Moore je environmentální historik a geograf na univerzitě v Bingamtonu, kde vyučuje sociologii. Publikoval celou řadu knih a esejů o environmentální historii, kapitalismu a sociální teorii, v nichž rozebírá a prosazuje termín kapitalocén. Je koordinátorem výzkumného projektu World-Ecology Research Network.

ISBN 978-80-907562-7-4, brožované, 360 stran, překlad «A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet , 2017, cena 395 Kč

Distra: kontaktní formulář

David Madden a Peter Marcuse: Na obranu bydlení: politika krize

David Madden a Peter Marcuse: Na obranu bydlení: politika krizeV nakladatelství Neklid v říjnu 2020 vyšla kniha Davida Maddena a Petera Marcuse: Na obranu bydlení: politika krize.

Každé významnější světové město dnes trpí krizí bydlení. Jak k tomu došlo a co s tím můžeme udělat?

Každý potřebuje a zaslouží si bydlet. Ale naše domovy jsou proměňovány na zboží, komodifikovány, čímž se dále zvýrazňují nerovnosti mezi těmi, kdo města obývají. Zisk je dnes mnohem důležitější než sociální potřeby. Chudí jsou nuceni platit stále více za stále horší bydlení. Městským komunitám hrozí násilí spojené s vymístěním a gentrifikací a přínosy dobrého bydlení jsou dostupné pouze těm, kdo si je mohou dovolit.

Na obranu bydlení je zásadním dílem zabývajícím se touto krizí od významného urbanisty Petera Marcuse a sociologa Davida Maddena. Zabývají se příčinami a následky nedostupnosti bydlení a detailně popisují potřebu progresívních alternativ. Tvrdí, že krizi bydlení není možné vyřešit drobnými změnami pravidel na opatření. Krize bydlení podle nich má hluboké politické a ekonomické kořeny – a proto vyžaduje radikální odpověď.

ISBN 978-80-907562-2-9, brožované, 166 stran, překlad «In Defence of Housing. The Politics of Crisis», 2016, cena 250 Kč

Distra: kontaktní formulář

Objednávky: Kosmas

Bruno Latour: Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu

Bruno Latour: Zpátky na zemV nakladatelství Neklid v červnu 2020 vyšla kniha Bruna Latoura Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu.

Ekologická proměna, jíž jsme dnes svědky, už celých posledních třicet let ovlivňuje naši politickou krajinu. To by mohlo vysvětlovat vražedný koktejl prudce narůstajících nerovností, masivní deregulace a přeměny snu o globalizujícím se světě do noční můry pro většinu lidí na světě.

Co drží tyto tři fenomény pohromadě je přesvědčení, které sdílejí někteří mocní lidé, že ekologická hrozba je reálná a že jediný způsob, jak z toho mohou oni vyjít se zdravou kůží, je že přestanou předstírat, že se zbytkem světa sdílejí společnou budoucnost. A tak se stěhují pryč do daňových rájů a masívně investují do popírání klimatické změny.

Levice k této nové situaci obrací svoji pozornost s velkým zpožděním. V převážné míře se stále organizuje podle osy, která začíná od investice do lokálních hodnot a jde vstříc naději v globalizaci, a v momentě, kdy lidé po celém světě začínají být nespokojení s ideálem modernity, se vrací zpátky k obraně národních a etnických hranic.

Toto je důvod, proč je naléhavě potřeba ukročit stranou a definovat politiku, která bude směřovat k Zemi a nikoli ke globální nebo národní perspektivě. Je potřeba znovu promýšlet a pečlivě popsat, co obnáší přináležet k určitému teritoriu; naší největší výzvou je naučit se nově obývat Zemi. Úkolem současné politiky je dostat nás zpátky na zem.

Bruno Latour je jeden z předních světových sociologů a antropologů. V letech 1982 až 2006 učil na École des Mines v Paříži a v současnosti je emeritním profesorem na Institut d'études politiques (Sciences Po). Publikoval celou řadu knih. Česky vyšel soubor jeho textů Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem: Výbor z textů 1998-2013 (Praha: tranzit.cz, 2016), cena 230 Kč

Více informací o projektu Kde přistát? naleznete na https://ouatterrir.fr/

Objednávky: Kosmas

Distra: kontaktní formulář

Cindy Milstein: Anarchismus a jeho ideály

cindy Milstein: Anarchismus a jeho ideályV nakladatelství Neklid v květnu 2020 vyšla kniha Cindy Milstein Anarchismus a jeho ideály.

Ať už anarchisté a anarchistky byli vydavateli noviny v 19. století, účastníky „bitvy o Seattle“ při protestech proti globalizujícímu se kapitalismu na samém konci 20. století, nebo vzbouřenci v nedávném řeckém povstání proti neoliberální politice „úsporných opatření“, tak je vždy podněcoval a inspiroval ideál „svobodné společnosti svobodných jedinců“ – svět bez hierarchie a dominance. Ale jak by takový svět vypadal a jak bychom se k němu mohli ubírat?

Anarchismus a jeho ideály poskytuje přístupný přehled historie a potenciální budoucnosti této vize lepšího světa. Kniha i nezasvěceného čtenáře uvádí do často dezinterpretované politické filosofie, upozorňuje na její základní principy a praktiky, stejně jako na vizi svobodné společnosti, která by mohla různým hnutí sloužit jako etický kompas.

Kniha se tak z této anarchistické perspektivy dívá jak různá hnutí, ať už to byly situacionisté, zapatisté, sociální ekologové, nebo alterglobalizační aktivisté, uváděly a uvádějí tyto principy do praxe ve svých bojích proti kontrole státu a dominanci kapitalismu.

„Kniha … představuje cestovní mapu pro mnohá sociální a kulturní hnutí, která se potkávají s anarchismem … a svědčí o neutuchající schopnosti rozvíjet radikální představivost. Je především výzvou k tomu žít revoluci teď a tady, utvářet naše životy tak, aby předjímaly rovnostářskou a kooperativní etiku, na kterou anarchismus aspiruje.“ Silvia Federici, badatelka, učitelka a aktivistka vycházející z radikální, autonomistické, feministické marxistické tradice.

Cindy Milstein je dlouhá léta aktivní v anarchistických projektech a kolektivech, sociálních hnutích a kolektivních prostorech. Spoluorganizuje také montrealský anarchistický knižní festival. Je členkou kolektivu Institute for Advanced Troublemaking, který pořádá Letní anarchistickou školu. Je editorkou antologií Taking Sides: Revolutionary Solidarity and the Poverty of Liberalism a Deciding for Ourselves: The Promise of Direct Democracy. Nedávno připravila antologii Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief, s níž podniká rozsáhlé přednáškové turné. Momentálně pracuje na další knižní antologii o současném židovském anarchismu. V posledních letech se zaměřila na podpůrnou práci pro obžalované z J20, což je více než 200 lidí zadržených při masovém zatýkání na protestech při inauguraci prezidenta Trumpa a obžalovaných z různých trestných činů. Podílí se na solidárních aktivitách proti státním represím.
 

ISBN  978-80-907562-3-6, brožované, 156 stran, překlad «Anarchism and Its Aspirations», 2010, cena 215 Kč

Distra: kontaktní formulář

Objednávky: Kosmas

John Holloway: V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu.

John Hollloway: V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu. 1V nakladatelství Neklid v listopadu 2019 vyšla kniha Johna Hollowaye V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu.

Kniha V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu. spojuje texty tří přednášek, které John Holloway nedávno přednesl v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. Zabývá se v nich otázkou, jakou podobu by mohla mít protikapitalistická revoluce dnes – po dějinném selhání myšlenky, že prostředkem k radikální proměně je uchvácení státní moci. Skrze toto téma se nám dostává brilantního a přitažlivého úvodu do Hollowayova díla.

Předkládané přednášky si kladou jako ústřední téma myšlenku, že „My jsme krizí kapitalismu a jsme na to hrdí.“ To jde proti mnohým levicovým předpokladům, že za krizi mohou kapitalisté nebo že krize je prostě výsledkem neudržitelnosti systému. Krizi lze ale vidět jako možný přechod k lepšímu uspořádání světa jen tehdy, když selhání kapitalismu uvidíme jako projev tlaku tvořivých sil. S tím je spojena i výzva pro teorii.

První přednáška se zabývá tím, co vlastně znamená ono „My“, druhá představuje kapitalismus jako systém společenských vztahů, které systematicky frustrují naši tvořivost, a třetí přednáška ukazuje, že právě my představujeme krizi tohoto systému vztahů.

České vydání přináší navíc ještě Hollowayovu přednášku Vztek proti vládě peněz, kterou s velkým úspěchem přednesl v roce 2011 v Praze.

John Holloway je profesorem sociologie na Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades mexické Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Jeho kniha Change the World without Taking Power byla přeložena do jedenácti jazyků a probudila celosvětovou debatu. V Crack Capitalism pak Holloway dále rozvíjí svou myšlenku, že jedinou možnou formou revoluce v dnešní době je vytváření, rozšiřování, násobení a spojování trhlin v kapitalistické nadvládě.

ISBN 978-80-907562-1-2, brožované, 108 stran, překlad «In, Against, and Beyond Capitalism. The San Francisco Lectures», 2016, cena 195 Kč

Objednávky: Kosmas

Distra: kontaktní formulář

Jeremy Brecher: Vzpoura proti zkáze. Jak může občanská neposlušnost zabránit klimatické katastrofě

vzpoura 3V nakladatelství Neklid v červenci 2019 vyšla kniha Jeremyho Brechera Vzpoura proti zkáze.

Již před zvolením Donalda Trumpa směřoval svět ke klimatické katastrofě. S prezidentem Trumpem sešlápl pedál plynu a přidal na rychlosti. Zbývá nám ostatním nějaká možnost, jak sešlápnout brzdu?

Klimatickou vzpourou rozumíme strategii, která chce získat podporu většiny veřejnosti pro prosazení našeho společného zájmu na ochraně stabilního klimatu. Hodlá využít masových, globálně koordinovaných, nenásilných přímých akcí k podvrácení moci těch politiků a korporací, které se podílejí na ničení klimatického systému.

Globální klimatická vzpoura již začala. Má potenciál vzepřít se moci fosilního průmyslu a zastavit a zvrátit směřování ke klimatickému rozvratu.

Kniha Vzpoura proti zkáze: Jak může občanská neposlušnost zabránit klimatické katastrofě popisuje strategii, jak vytvářet hnutí a jak s ním uspět. Je to příručka pro zastavení globálního oteplování a klimatického rozvratu – je to návod pro klimatické rebely.

Jeremy Brecher je autorem více než deseti knih o sociálních hnutích. Za svoji filmařskou dokumentární práci obdržel pět regionálních cen Emmy. Byl také zatčen při občanské neposlušnosti před Bílým domem při protestech proti výstavbě ropovodu Keystone XL.

„Břitká, jasná a důvtipná syntéza klíčových konceptů a myšlenek, které pomohou globálnímu hnutí za klimatickou spravedlnost uspět.“

Naomi Klein, autorka knihy This Changes Everything

ISBN 978-80-907562-0-5, brožované, 136 stran, překlad «Against Doom: A climate Insurgency Manual», 2017, cena 195 Kč

Objednávky: Kosmas

Distra: kontaktní formulář

Bini Adamczak: Komunismus (nejen) pro děti aneb jak vše bude jednou jinak

Bini Adamczak: Komunismus (nejen) pro děti aneb jak vše bude jednou jinakV nakladatelství Neklid v květnu 2018 vyšla kniha Bini Adamczak KOMUNISMUS (nejen) pro děti aneb jak vše bude jednou jinak 

«Kapitalismus je dnes na celém světě a jmenuje se kapitalismus proto, že znamená nadvládu kapitálu. To je něco jiného než nadvláda kapitalistek nebo nadvláda kapitalistické třídy. V kapitalismu jsou sice ještě lidé, kteří mají větší slovo než jiní, ale už neexistuje žádná královna, která by stála na vrcholu společnosti a mohla všem rozkazovat. Když už to nejsou lidé, kteří vládnou nad lidmi, kdo tedy vládne? – Jsou to věci.» 

*** 

«Lze po ztroskotaných pokusech ve dvacátém století uskutečnit komunistickou společnost a odpovídat mlčením na otázku, jak by měl komunismus vypadat a jaký by měl být? Může existovat vztah ke komunismu motivovaný bez ohledu na dějiny, přes hradby generací iluzí bezprostředního, nezašpiněného a nedotčeného přístupu k nějakému původnímu Marxovu textu?»

ISBN 978-80-270-3965-4, brožované, 92 stran, překlad německého 4. přepracovaného vydání «Kommunismus. Kleine Geschichte, wie es endlich anders wird», cena 159 Kč

Objednávky: Kosmas

Distra: kontaktní formulář