Když se řekne anarchie / David Graeber

Když se řekne anarchie / David Graeber

David Graeber

Cena: 350 Kč | 209 stran


David Graeber byl jedním z nejvíce podnětných myslitelů poslední doby a zároveň byl také jedním z mála angažovaných intelektuálů, kteří se přímo zapojili do protestů a organizování sociálních hnutí. Aktivně se účastnil alterglobalizačního hnutí a později i hnutí Occupy Wall Street. Své zkušenosti aktivního anarchisty a antropologa shrnul v monumentálním díle Direct Action: An Ethnography. Graeberova angažovanost v anarchistických aktivitách vedla i k jeho více či méně nedobrovolnému exilu z americké akademie.

Ve svých dílech o zadlužení, byrokracii nebo „bullshit jobs“ nabídl jak přesvědčivou kritku fungování kapitalismu, tak i způsoby promýšlení, jak tento společenský systém překonat. Těsně před svou předčasnou smrtí v roce 2020 dokončil spolu s antropologem Davidem Wengrowem svůj magnum opus Úsvit všeho, v němž podávají zcela nový pohled na historii lidstva.

V sérii rozhovorů, které obsahuje kniha Když se řekne anarchie, Graeber mluví nejen o anarchii, ale zabývá se také vazbami mezi antropologií a anarchismem a tím, jaký význam má anarchismus v hnutí Occupy Wall Street a v hnutí Žlutých vest. Věnuje se také významu anarchistické etiky – nejen v politické oblasti, ale také v oblasti umění, lásky, sexuality a dalších. Tato kniha s úžasným humorem, vervou a erudicí nově definuje obrysy toho, co by dnes mohlo být, slovy Petra Kropotkina, „anarchistickou morálkou“.

Přeložil Otakar Bureš. 

ISBN 978-80-908807-8-8