V Neklidu vydáváme knihy, které by jinak u nás nevyšly. Zaměřujeme se na levicovou teorii a praxi, vydáváme environmentální, feministickou, politickou, ekonomickou a příbuznou literaturu v překladech i od českých autorek a autorů.

Neklid není klasické nakladatelství, ale je založen na dobrovolné osvětové práci, do které se můžete zapojit i vy.

Vydávání knih pod značkou Neklid je jednou z činností zapsaného spolku Svobodná knihovna, který se zaměřuje na vzdělávání se zaměřením na sociální, environmentální a kulturní témata a na podporu a rozvíjení kritického myšlení.

In Neklid we publish books that would not otherwise be published here. We focus on left-wing theory and practice, publishing environmental, feminist, political, economic and related literature in translation and by Czech authors.

Neklid is not a classical publishing house, but is based on voluntary work, in which you can get involved.

Publishing books under the Neklid label is one of the activities of the registered association Svobodná knihovna, which focuses on education with an emphasis on social, environmental and cultural issues and on promoting and developing critical thinking.