Sbohem kapitalismu / Jérôme Baschet

Sbohem kapitalismu / Jérôme Baschet

Jérôme Baschet

Cena: 295 Kč | 215 stran


Je čas otevřít budoucnost a odvážně přemýšlet o světě bez kapitalismu. Tato kniha se právě tímto tématem zabývá. Na základě sociálních a politických experimentů zapatistických komunit zkoumá, jak by mohla taková „skutečná utopie“ vypadat.

Kniha se ptá, jak praktikovat radikální demokracii a budovat společnost bez vlivu státu; jak odstranit škodlivou tržní logiku zaměřenou na maximalizaci zisku a jak dát upřednostnit dobrý život pro všechny; jak poskytnout dostatek času pro tvořivý rozvoj; jak připustit různé cesty emancipace a vytvořit podmínky pro skutečnou mezikulturní výměnu bez dominance jedné kultury nad druhou. Tyto myšlenky představují nestátní, neproduktivistický a neeurocentrický antikapitalismus.

V knize spojuje Jérôme Baschet teoretickou invenci s přímou zkušeností jedné z nejoriginálnějších autonomních zkušeností posledních let. Opouští staré revoluční recepty, které selhaly v 20. století, a navrhuje jiné způsoby, jak prakticky tvořit nový způsob života ve smyslu hesla "Jiný svět je možný".

Jérôme Baschet je historik. Po dlouhých letech vyučování na pařížské univerzitě nyní již několik let působí na Universidad Autónoma de Chiapas v mexickém městě San Cristóbal de Las Casas.

Přeložila Sára Vybíralová.

ISBN 978-80-908807-3-3, 215 stran