Nakladatelství NEKLID

Nakladatelství NEKLID je jednou z hlavních aktivit zapsaného spolku Svobodná knihovna.

Svobodná knihovna z. s. je spolek, který se zaměřuje na vzdělávání se zaměřením na sociální, environmentální a kulturní témata a na podporu a rozvíjení kritického myšlení.