Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina

Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. KropotkinaV nakladatelství Neklid v listopadu 2020 vyšla kniha Grahama Purchase Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina.

Petr Alexejevič Kropotkin, od jehož smrti uplyne v roce 2021 sto let, bývá označován za „otce anarchistického komunismu“ a osobnost, která nejvýrazněji ovlivnila dějiny anarchistického hnutí. Nejen svým spíše optimistickým pohledem na „přirozenou“ sociálnost člověka a solidaritu, pospolitost a vzájemnou pomoc, které vyplývají přímo z fylogeneze člověka a obecně z principu evoluce, ale také svou dlouholetou politickou prací ve francouzském a anglickém exilu.

Australský anarchista Graham Purchase ve své odborné práci, která je však psaná svěžím jazykem, přibližuje jak život Petra Kropotkina, tak se především soustřeďuje na vědecké jádro jeho prací, které komentuje a aktualizuje vzhledem k současnému stavu evoluční biologie a dalších disciplín. Dospívá k zajímavým a přesvědčivým závěrům, které ukazují, že Kropotkinovy myšlenky byly výrazně nadčasové a nepatří do antikvariátu. V časech, kdy jiný svět již není možný, ale přímo nutný, získávají myšlenky Petra Kropotkina opět na aktuálnosti a mohou podněcovat naši představivost ohledně uspořádání a fungování společnosti.

Graham Purchase je anarchista a ekolog, který získal doktorát na New South Wales University. Je autorem řady knih Anarchism and Ecology, Anarchism and Environmental Survival nebo My Journey With Aristotle to the Anarchist Utopia.

ISBN 978-80-907562-6-7, brožované, 256 stran, překlad «Evolution and Revolution: An Introduction to the Life and Thought of Peter Kropotkin», 2001, cena 215 Kč

Distra: kontaktní formulář