Klára Lang: Tělo jako prostor anarchistické rezistence

Bruno Latour: Zpátky na zemV nakladatelství Neklid v červnu 2021 vyšla kniha Kláry Lang Tělo jako prostor anarchistické rezistence

Odkud čerpat naději ve zdevastované cynické současnosti? Jsme v ní sami? Můžeme obstát jen na úkor ostatních? Vzestup politiky identity zakryl v posledních dekádách univerzální aspiraci emancipačních snah. Původní příspěvek k teorii radikální politiky, který Klára Lang čtenářstvu předkládá, je slibným vykročením za tento rámec. Napájí se z emancipační tradice odporu proti útlaku a inspiruje se především třemi proudy: anarchistickým, feministickým a poststrukturalistickým. Na jejich základě se do centra pozornosti nové radikální politiky dostává tělesnost – ta je vlastní každému, preformuje budoucnost, utváří ji tady a teď. V trhlině mezi selhavšími pokusy o osvobození člověka se opět potvrzuje staré povědomí, že vize nového světa musí být v souladu s metodami, kterými je o něj usilováno. Tělo se stává naší politickou zbraní přesahující subjekt-objektové schéma: je současně osvobozováno a osvobozuje, je součástí kolektivního procesu rezistence proti útlaku. Zásadní je přitom experimentace – rozšiřuje totiž pole představitelného a dává vzniknout novému, které odporuje glajchšaltování a normalizaci. Odevzdanost systému a údajná danost náhle korodují před prožívanou svobodnou tvorbou a sebetvorbou.

Četba Těla jako prostoru anarchistické rezistence je osobitým přínosem k promýšlení svobodného života ve společném soubytí, v němž ideje svobody, vzájemnosti, lásky a péče přestávají být prázdnými slovy a získávají zásadní význam. V tomto smyslu je i jeho četba „nadějí toho, co vzniká“.

ISBN 978-80-9008247-0-6, 178 stran, rozměry: 11x18 cm, cena: 215,-

Distra: kontaktní formulář

Zapatistická výprava za život. Šest prohlášení k dekolonizační cestě kolem mnoha světů

Zapatistická výprava za život. Šest prohlášení k dekolonizační cestě kolem mnoha světůV nakladatelství Neklid v červnu 2021 vyšla kniha Zapatistická výprava za život. Šest prohlášení k dekolonizační cestě kolem mnoha světů

Kniha je sbírkou šesti poutavých, vtipných a magických prohlášení zapatistů a zapatistek ze Zapatovy armády národního osvobození (EZLN), mayských vzbouřenců, kteří již několik dekád utvářejí rozsáhlý politický experiment autonomie v horách a džungli jižního Mexika. V sérii textů ohlašují a komentují svou výpravu „kolem mnoha světů“, která svým významem vstoupí do dějin dekolonizace. 500 let od počátku koloniálních výprav z Evropy se zapatističtí domorodci vydávají do všech koutů Země s první symbolickou zastávkou ve Španělsku – a to nejen, aby ukázali, že „nebyli dobyti, ale stále se bouří“, ale hlavně aby „hledali, co nás dělá rovnými“ v bojích proti bezprecedentní politickoklimatické krizi dneška.

České vydání je doplněné předmluvou antropologa Boba Kuříka, který v jižním Mexiku pobýval mezi lety 2008 a 2013 a vsazuje Zapatistickou výpravu za život do širších historických, environmentálních a politických souvislostí.

Přeložil: Tomáš Kosina

ISBN 978-80-907562-9-8, 168 stran, rozměry: 11x18 cm, cena:  215,-

Distra: kontaktní formulář

James C. Scott: Dvakrát sláva anarchismu

Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina

V nakladatelství Neklid v červnu 2021 vyšla kniha Jamese C. Scotta Dvakrát sláva anarchismu.

Kniha Dvakrát sláva anarchismu, inspirována základním anarchistickým přesvědčením v možnosti dobrovolné spolupráce bez hierarchie, je poutavou, odvážnou a často velmi zábavnou obranou anarchistického nahlížení na svět. Antropolog James C. Scott si v této knize nasazuje „anarchistické brýle“ a skrze ně se dívá na svět kolem sebe: počínaje každodenními interakcemi mezi lidmi a konče velkými protesty a revolucemi. Na celé řadě nezapomenutelných příkladů popisuje anarchistickou citlivost, která oslavuje místní znalosti, uvažování a kreativitu obyčejných lidí. Výsledkem je jakási příručka konstruktivního anarchismu, která nás vybízí k tomu, abychom přehodnotili hierarchie ve veřejném a soukromém životě. Jakmile si se Scottem nasadíte anarchistické brýle a pustíte se do čtení, pravděpodobně již nic nebude jako dřív.

České vydání je doplněné rozsáhlou studií antropologa Boba Kuříka, který Scottovo dílo přibližuje v širších souvislostech jeho celoživotního antropologického bádání, stejně jako urgentních politických výzev dneška.

„Jsem velký Scottův fanoušek. V této knize, která je čtivá a přitom provokuje k přemýšlení, na celé řadě osobních příběhů, představuje svoji „anarchistickou“ vnímavost, vytyčuje důležitou pozici a obhajuje ji v nejrůznějších kontextech, počínaje urbanismem a konče školním hodnocením. Nevím o nikom jiném, kdo by takové hledisko hájil tak úspěšně.“

Francis Fukuyama, autor knih Konec dějin a poslední člověk nebo Politický řád a politický úpadek

„James Scott je jedním z velkých současných politických myslitelů. Nikdo jiný nemá podobnou schopnost sledovat jednoduchou, překvapující myšlenku s takovou laskavostí, ale přitom neúnavně tak dlouho, dokud celý svět nevypadá jinak. V této knize také demonstruje dovednost, kterou sdíleli ti největší radikální myslitelé: odhalit, jak to co nás učili považovat za extremistické, jsou jen projevy prosté lidské slušnosti a zdravého rozumu.“

David Graeber, autor knih Dluh, Utopie pravidel, Revoluce naopak nebo Fragmenty anarchistické antropologie.

Přeložil: Marek Sečkař

ISBN 978-80-907562-8-1, 300 stran, rozměry: 11x18 cm, cena: 275,-

Distra: kontaktní formulář

Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina

Graham Purchase: Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. KropotkinaV nakladatelství Neklid v listopadu 2020 vyšla kniha Grahama Purchase Evoluce a revoluce. Úvod do života a myšlenek P. A. Kropotkina.

Petr Alexejevič Kropotkin, od jehož smrti uplyne v roce 2021 sto let, bývá označován za „otce anarchistického komunismu“ a osobnost, která nejvýrazněji ovlivnila dějiny anarchistického hnutí. Nejen svým spíše optimistickým pohledem na „přirozenou“ sociálnost člověka a solidaritu, pospolitost a vzájemnou pomoc, které vyplývají přímo z fylogeneze člověka a obecně z principu evoluce, ale také svou dlouholetou politickou prací ve francouzském a anglickém exilu.

Australský anarchista Graham Purchase ve své odborné práci, která je však psaná svěžím jazykem, přibližuje jak život Petra Kropotkina, tak se především soustřeďuje na vědecké jádro jeho prací, které komentuje a aktualizuje vzhledem k současnému stavu evoluční biologie a dalších disciplín. Dospívá k zajímavým a přesvědčivým závěrům, které ukazují, že Kropotkinovy myšlenky byly výrazně nadčasové a nepatří do antikvariátu. V časech, kdy jiný svět již není možný, ale přímo nutný, získávají myšlenky Petra Kropotkina opět na aktuálnosti a mohou podněcovat naši představivost ohledně uspořádání a fungování společnosti.

Graham Purchase je anarchista a ekolog, který získal doktorát na New South Wales University. Je autorem řady knih Anarchism and Ecology, Anarchism and Environmental Survival nebo My Journey With Aristotle to the Anarchist Utopia.

ISBN 978-80-907562-6-7, brožované, 256 stran, překlad «Evolution and Revolution: An Introduction to the Life and Thought of Peter Kropotkin», 2001, cena 215 Kč

Distra: kontaktní formulář

Raj Patel & Jason W. Moore: Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí. Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety

Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí: Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety.V nakladatelství Neklid v říjnu 2020 vyšla kniha Raje Patela & Jasona W. Moorea Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí: Průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety.

Příroda, peníze, práce, péče, potraviny, energie a životy: na těchto sedmi věcích stojí svět, ve kterém žijeme, a také jeho budoucnost. Moderní obchod z nich udělal pouhé laciné artikly, a tím proměnil, ovládl a zdevastoval Zemi. V Historii světa v sedmi laciných věcech rozvíjejí autoři Raj Patel a Jason W. Moore nový přístup k pochopení současných planetárních krizí. Spojují dohromady nejnovějšího výzkumu v ekologii s historií kolonialismu, dějinami bojů původních obyvatel, vzpour otroků a dalších povstání a bouří a ukazují, že v minulosti vedly krize vždy k vynálezům nových strategií, jak svět ještě více zlacnit a usnadnit přežití kapitalismu. V čase, kdy se v krizi ocitá všech sedm laciných věcí, je urgentně třeba nového a systémového myšlení. Tato kniha přináší radikálně nový způsob pochopení - a znovuzískání - naší planety v turbulentním 21. století.

Raj Patel je oceňovaný spisovatel, aktivista a akademik. Doktorát ze sociologie získal na Cornell University a působil na Yale, v Berkeley a v současnosti je na univerzitě v Texasu. Jako aktivista se podílel na organizaci alterglobalizačních protestů v Seattlu v roce 1999 a je aktivní v hnutí za potravinovou suverenitu a spolupracuje s řadou sociálních hnutí organizovaných zdola. Považuje se za libertinského socialistu a sám sebe označuje jako „někoho, kdo má velmi silné anarchistické cítění“.

Jason W. Moore je environmentální historik a geograf na univerzitě v Bingamtonu, kde vyučuje sociologii. Publikoval celou řadu knih a esejů o environmentální historii, kapitalismu a sociální teorii, v nichž rozebírá a prosazuje termín kapitalocén. Je koordinátorem výzkumného projektu World-Ecology Research Network.

ISBN 978-80-907562-7-4, brožované, 360 stran, překlad «A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet , 2017, cena 395 Kč

Distra: kontaktní formulář

Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser: Feminismus pro 99 procent. Manifest

Feminismus pro 99 procent. Manifest.V nakladatelství Neklid v listopadu 2020 vyšla kniha autorek Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya a
Nancy Fraser s názvem Feminismus pro 99 procent. Manifest

Cenově nedostupné bydlení, mzdy na hranici chudoby, zdravotní péče, klimatická změna, policejní kontroly hranic: tyto problémy nepatří k obvyklým feministickým tématům. Nepostihují však drtivou většinu žen na celém světě? Manifest, jehož inspirací je nová vlna globálního feministického aktivismu, přichází s jednoduchou a zároveň mocnou výzvou: feminismus nezačíná ani nekončí tím, že budou ženy zastoupené na vedoucích místech ve společnosti. Musí naopak začít těmi zdola a bojovat za svět, který si tyto ženy zaslouží. A to znamená zaměřit se na kapitalismus. Feminismus musí být antikapitalistický, ekosocialistický a antirasistický. Toto je manifest pro 99 procent.

Cinzia Arruzza je profesorka filozofie na New School for Social
Research. Byla jednou z hlavních organizátorek Mezinárodní stávky žen v USA a je členkou redakčního kolektivu Viewpoint Magazine.

Tithi Bhattacharya je profesorka a ředitelka Globálních studií na Purdue University. Byla jednou z hlavních organizátorek Mezinárodní stávky žen v USA a je v redakční radě International Socialist Review.

Nancy Fraser je profesorka filozofie a politiky na New School for Social Research a hlasitá podporovatelka Mezinárodní stávky žen, která přišla s termínem „feminismus pro 99 procent“.

ISBN 978-80-907562-5-0, brožované, 92 stran, překlad «Feminism for the 99 %. A Manifesto.», 2019, cena 99 Kč

Distra: kontaktní formulář

David Madden a Peter Marcuse: Na obranu bydlení: politika krize

David Madden a Peter Marcuse: Na obranu bydlení: politika krizeV nakladatelství Neklid v říjnu 2020 vyšla kniha Davida Maddena a Petera Marcuse: Na obranu bydlení: politika krize.

Každé významnější světové město dnes trpí krizí bydlení. Jak k tomu došlo a co s tím můžeme udělat?

Každý potřebuje a zaslouží si bydlet. Ale naše domovy jsou proměňovány na zboží, komodifikovány, čímž se dále zvýrazňují nerovnosti mezi těmi, kdo města obývají. Zisk je dnes mnohem důležitější než sociální potřeby. Chudí jsou nuceni platit stále více za stále horší bydlení. Městským komunitám hrozí násilí spojené s vymístěním a gentrifikací a přínosy dobrého bydlení jsou dostupné pouze těm, kdo si je mohou dovolit.

Na obranu bydlení je zásadním dílem zabývajícím se touto krizí od významného urbanisty Petera Marcuse a sociologa Davida Maddena. Zabývají se příčinami a následky nedostupnosti bydlení a detailně popisují potřebu progresívních alternativ. Tvrdí, že krizi bydlení není možné vyřešit drobnými změnami pravidel na opatření. Krize bydlení podle nich má hluboké politické a ekonomické kořeny – a proto vyžaduje radikální odpověď.

ISBN 978-80-907562-2-9, brožované, 166 stran, překlad «In Defence of Housing. The Politics of Crisis», 2016, cena 250 Kč

Distra: kontaktní formulář

Objednávky: Kosmas

Bruno Latour: Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu

Bruno Latour: Zpátky na zemV nakladatelství Neklid v červnu 2020 vyšla kniha Bruna Latoura Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu.

Ekologická proměna, jíž jsme dnes svědky, už celých posledních třicet let ovlivňuje naši politickou krajinu. To by mohlo vysvětlovat vražedný koktejl prudce narůstajících nerovností, masivní deregulace a přeměny snu o globalizujícím se světě do noční můry pro většinu lidí na světě.

Co drží tyto tři fenomény pohromadě je přesvědčení, které sdílejí někteří mocní lidé, že ekologická hrozba je reálná a že jediný způsob, jak z toho mohou oni vyjít se zdravou kůží, je že přestanou předstírat, že se zbytkem světa sdílejí společnou budoucnost. A tak se stěhují pryč do daňových rájů a masívně investují do popírání klimatické změny.

Levice k této nové situaci obrací svoji pozornost s velkým zpožděním. V převážné míře se stále organizuje podle osy, která začíná od investice do lokálních hodnot a jde vstříc naději v globalizaci, a v momentě, kdy lidé po celém světě začínají být nespokojení s ideálem modernity, se vrací zpátky k obraně národních a etnických hranic.

Toto je důvod, proč je naléhavě potřeba ukročit stranou a definovat politiku, která bude směřovat k Zemi a nikoli ke globální nebo národní perspektivě. Je potřeba znovu promýšlet a pečlivě popsat, co obnáší přináležet k určitému teritoriu; naší největší výzvou je naučit se nově obývat Zemi. Úkolem současné politiky je dostat nás zpátky na zem.

Bruno Latour je jeden z předních světových sociologů a antropologů. V letech 1982 až 2006 učil na École des Mines v Paříži a v současnosti je emeritním profesorem na Institut d'études politiques (Sciences Po). Publikoval celou řadu knih. Česky vyšel soubor jeho textů Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem: Výbor z textů 1998-2013 (Praha: tranzit.cz, 2016), cena 230 Kč

Více informací o projektu Kde přistát? naleznete na https://ouatterrir.fr/

Objednávky: Kosmas

Distra: kontaktní formulář

Cindy Milstein: Anarchismus a jeho ideály

cindy Milstein: Anarchismus a jeho ideályV nakladatelství Neklid v květnu 2020 vyšla kniha Cindy Milstein Anarchismus a jeho ideály.

Ať už anarchisté a anarchistky byli vydavateli noviny v 19. století, účastníky „bitvy o Seattle“ při protestech proti globalizujícímu se kapitalismu na samém konci 20. století, nebo vzbouřenci v nedávném řeckém povstání proti neoliberální politice „úsporných opatření“, tak je vždy podněcoval a inspiroval ideál „svobodné společnosti svobodných jedinců“ – svět bez hierarchie a dominance. Ale jak by takový svět vypadal a jak bychom se k němu mohli ubírat?

Anarchismus a jeho ideály poskytuje přístupný přehled historie a potenciální budoucnosti této vize lepšího světa. Kniha i nezasvěceného čtenáře uvádí do často dezinterpretované politické filosofie, upozorňuje na její základní principy a praktiky, stejně jako na vizi svobodné společnosti, která by mohla různým hnutí sloužit jako etický kompas.

Kniha se tak z této anarchistické perspektivy dívá jak různá hnutí, ať už to byly situacionisté, zapatisté, sociální ekologové, nebo alterglobalizační aktivisté, uváděly a uvádějí tyto principy do praxe ve svých bojích proti kontrole státu a dominanci kapitalismu.

„Kniha … představuje cestovní mapu pro mnohá sociální a kulturní hnutí, která se potkávají s anarchismem … a svědčí o neutuchající schopnosti rozvíjet radikální představivost. Je především výzvou k tomu žít revoluci teď a tady, utvářet naše životy tak, aby předjímaly rovnostářskou a kooperativní etiku, na kterou anarchismus aspiruje.“ Silvia Federici, badatelka, učitelka a aktivistka vycházející z radikální, autonomistické, feministické marxistické tradice.

Cindy Milstein je dlouhá léta aktivní v anarchistických projektech a kolektivech, sociálních hnutích a kolektivních prostorech. Spoluorganizuje také montrealský anarchistický knižní festival. Je členkou kolektivu Institute for Advanced Troublemaking, který pořádá Letní anarchistickou školu. Je editorkou antologií Taking Sides: Revolutionary Solidarity and the Poverty of Liberalism a Deciding for Ourselves: The Promise of Direct Democracy. Nedávno připravila antologii Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief, s níž podniká rozsáhlé přednáškové turné. Momentálně pracuje na další knižní antologii o současném židovském anarchismu. V posledních letech se zaměřila na podpůrnou práci pro obžalované z J20, což je více než 200 lidí zadržených při masovém zatýkání na protestech při inauguraci prezidenta Trumpa a obžalovaných z různých trestných činů. Podílí se na solidárních aktivitách proti státním represím.
 

ISBN  978-80-907562-3-6, brožované, 156 stran, překlad «Anarchism and Its Aspirations», 2010, cena 215 Kč

Distra: kontaktní formulář

Objednávky: Kosmas

John Holloway: V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu.

John Hollloway: V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu. 1V nakladatelství Neklid v listopadu 2019 vyšla kniha Johna Hollowaye V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu.

Kniha V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu. spojuje texty tří přednášek, které John Holloway nedávno přednesl v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. Zabývá se v nich otázkou, jakou podobu by mohla mít protikapitalistická revoluce dnes – po dějinném selhání myšlenky, že prostředkem k radikální proměně je uchvácení státní moci. Skrze toto téma se nám dostává brilantního a přitažlivého úvodu do Hollowayova díla.

Předkládané přednášky si kladou jako ústřední téma myšlenku, že „My jsme krizí kapitalismu a jsme na to hrdí.“ To jde proti mnohým levicovým předpokladům, že za krizi mohou kapitalisté nebo že krize je prostě výsledkem neudržitelnosti systému. Krizi lze ale vidět jako možný přechod k lepšímu uspořádání světa jen tehdy, když selhání kapitalismu uvidíme jako projev tlaku tvořivých sil. S tím je spojena i výzva pro teorii.

První přednáška se zabývá tím, co vlastně znamená ono „My“, druhá představuje kapitalismus jako systém společenských vztahů, které systematicky frustrují naši tvořivost, a třetí přednáška ukazuje, že právě my představujeme krizi tohoto systému vztahů.

České vydání přináší navíc ještě Hollowayovu přednášku Vztek proti vládě peněz, kterou s velkým úspěchem přednesl v roce 2011 v Praze.

John Holloway je profesorem sociologie na Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades mexické Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Jeho kniha Change the World without Taking Power byla přeložena do jedenácti jazyků a probudila celosvětovou debatu. V Crack Capitalism pak Holloway dále rozvíjí svou myšlenku, že jedinou možnou formou revoluce v dnešní době je vytváření, rozšiřování, násobení a spojování trhlin v kapitalistické nadvládě.

ISBN 978-80-907562-1-2, brožované, 108 stran, překlad «In, Against, and Beyond Capitalism. The San Francisco Lectures», 2016, cena 195 Kč

Objednávky: Kosmas

Distra: kontaktní formulář